SCHRIJVERSINFO.NL

Als ik een boek lees, noteer ik altijd zinnen die mij opvallen. Deze site begon in 1997 met die verzameling citaten (Het is een redelijk willekeurige verzameling: immers het zijn de boeken die ik de laatste jaren gelezen heb, dus veel citaten van Koos van Zomeren, Multatuli, C. Buddingh', Godfried Bomans, Gerard Reve) en daaruit de zinnen die mij opvielen).

Later ben ik over schrijvers, waar ik veel citaten van had genoteerd, een bi(bli)ografie aan de site toe gaan voegen. Gaandeweg zijn die het belangrijkste onderdeel van de site gaan vormen. Er staan er nu een kleine zeshonderd op en er komen regelmatig nieuwe bij.

Ten slotte houd ik vanaf juli 2005 in een weblog de veranderingen in en reacties op de site bij, aangevuld met persoonlijke zaken m.b.t. mijn werk en familie, maar het gaat voornamelijk over literatuur.

Bovenaan iedere bladzijde vindt u de navigatiebalk:

PS. Vanaf juni 2009 vervang ik gaandeweg de oude bladzijden (gele achtergrond / rode letters) door bladzijden met een wat modernere uitstraling (met dank aan Ruud Vroon). De inhoud verandert niet wezenlijk. U zult bij het surfen over de site voorlopig dus wat verschillen zien.

De citaten uit overlijdensadvertenties zijn afkomstig uit de verzameling van Jos Swiers.

eXTReMe Tracker