SCHRIJVERSINFO.NL

Als ik een boek lees, noteer ik altijd zinnen die mij opvallen. Deze site begon in 1997 met die verzameling citaten (Het is een redelijk willekeurige verzameling: immers het zijn de boeken die ik las, dus veel citaten van Koos van Zomeren, Multatuli, C. Buddingh', Godfried Bomans, Gerard Reve) en daaruit de zinnen die mij opvielen).

Later ben ik over schrijvers, waar ik veel citaten van had genoteerd, een bi(bli)ografie aan de site toe gaan voegen. Gaandeweg zijn die het belangrijkste onderdeel van de site gaan vormen. Er staan er nu ruim zevenhonderd op en er komen regelmatig nieuwe bij.

Vanaf juli 2005 houd ik in een weblog de veranderingen in en reacties op de site bij, aangevuld met persoonlijke zaken m.b.t. mijn werk en familie, maar het gaat voornamelijk over literatuur.

Vanaf juni 2009 vervang ik gaandeweg de oude bladzijden (gele achtergrond / rode letters) door bladzijden met een wat modernere uitstraling (met dank aan Ruud Vroon). De inhoud verandert niet wezenlijk. U vindt (nog altijd) een paar schrijversbladzijden in de oude uitvoering.

Voor het jubileum van Boekhandel Van Kooten uit Veenendaal schreef ik in 2010 het boek 'Schrijvers geturfd' over Veense schrijvers. Die invantarisatie, van een kleine vierhonderd schrijvers, vindt u onder het kopje 'Veenendaal'.

De citaten uit overlijdensadvertenties zijn (vooral) afkomstig uit de verzameling van Jos Swiers.

eXTReMe Tracker